© Action Athletics Idrottsförening

Lagindelning

Grund, fortsättning, tävlingsförberedande, level 1 och level 2
De aktiva som har gått i Boss, Pop, Shake, Crush, Blink, Spice och Smack under säsongen 2018/2019 kommer bli indelade i lag till nästa säsong. Framförallt går vi efter ålder, men till level 1 och level 2 går vi även efter förkunskaper, attityd och närvaro. Alla nuvarande medlemmar kommer bli erbjudna plats i ett lag. Man söker inte in på en specifik stuntposition, utan tränarna sätter de positioner som blir bäst i varje lag.

Vi flyttar inte upp hela lag från exempelvis tävlingsförberedande till level 1, utan det är individer som flyttas till den nivå som vi tränare anser känns passande när det kommer till förkunskaper, närvaro under tidigare terminer, mognad, attityd och en bra sammansättning av lagen.

Vi vill att lagen ska vara så jämna i nivå som möjligt, eftersom det brukar göra att de aktiva trivs bäst. Det är inte kul att känna att man ligger efter de andra i laget. Det kan också vara en säkerhetsrisk att träna på högre nivå än vad man klarar av. Föreningens tränare är utbildade inom cheerleading och har även lång erfarenhet av sporten, vilket gör att de har kompetens att göra en bra bedömning av vad varje aktiv klarar av. Tränarna vill se varje aktiv lyckas och att cheerleading ska vara lustfyllt!

Mer om de olika nivåerna och vad som förväntas finns att läsa om
här. För de som är intresserade av att gå i ett tävlingslag har vi clinics den 26 maj. Läs mer om det här.

Eventuella tomma platser i lagen kommer fyllas upp av de som står i vår kö, som får möjlighet att provträna på clinics eller på en vanlig träning med resten av laget så snart tillfälle finns.


Just nu jobbar vi för fullt med att göra lagindelningarna för dessa nivåer. Vi beräknar att kunna skicka ut indelningarna i början på juni.Level 4 & 5
För senior level 4 och 5 kommer vi ha en tryout där alla som är intresserade av att börja i laget är välkomna. Tryouten sker i augusti, men om du är intresserad av att börja i laget har du möjlighet att komma och testa redan på våra clinics i maj. Läs mer här. För befintliga medlemmar i föreningen är det bara att dyka upp, men för nya sökande behövs en anmälan som görs på startsidan.