Frågor & svar om nästa säsong

Vad tittar ni på vid lagindelningarna?
Ålder är det första vi tittar på. Vi vill att våra lag inte ska ha för spridda åldrar, men i tävlingslag blir det alltid lite mer spritt än i grund-, fortsättnings- och tävlingsförberedande lag.

Utöver ålder tittar vi i tävlingslagen på vad varje aktiv har för förkunskaper. Vi har satt upp rekommenderade förkunskaper som finns att läsa HÄR.

Attityd är också något som väger tungt för tävlingslagen - där det är viktigt att vara peppad på att träna flera dagar i veckan och ha viljan att testa nya moment.

Till sist är närvaro en viktig faktor för att komma in i ett tävlingslag. Har du haft bra närvaro under tidigare terminer är det ett väldigt stort plus.

Varför delas tävlingslagen in efter förkunskaper?
Vi vill att tävlingslagen ska vara så jämna i nivå som möjligt, eftersom det brukar göra att de aktiva trivs bäst. Det är inte kul att känna att man ligger efter de andra i laget. Det kan också vara en säkerhetsrisk att träna på högre nivå än vad man klarar av. Föreningens tränare är utbildade inom cheerleading och har även lång erfarenhet av sporten, vilket gör att de har kompetens att göra en bra bedömning av vad varje aktiv klarar av. Tränarna vill se varje aktiv lyckas och att cheerleading ska vara lustfyllt.


Varför är de rekommenderade förkunskaperna fokuserade kring gymnastik?
Alla moment i cheerleading är viktiga och vägs in vid lagindelningar. Gymnastik är dock det moment där det är lättast att titta på specifika "skills", eftersom det utförs själv och inte tillsammans med andra i laget, såsom stunt. Svårast gymnastik är dock inte alltid bäst - utan bra utförande på grundmomenten är minst lika viktigt.

Ytterligare anledning till att gymnastik är viktigt är för att domare tittar på hur många i ett lag som gör en skill. För att vara "level appropriate" behöver 75 % av laget utföra ett visst antal skills för varje level. Når man inte upp i 75 % kan laget inte få mer än 5 av 10 poäng i svårighet gymnastik. Lågt antal som gör samma skill gör alltså att laget direkt hamnar i ett underläge jämfört med de motståndarlag som har 75 % eller mer. För oss är inte resultat på tävlingar det allra viktigaste - men vi vill att alla våra lag ska ha chans att nå långt och inte vara begränsade vid start.

Kan man söka in på en viss position i stunt?
Nej, du söker inte in på en viss position, utan din position avgörs utifrån vilka andra som går i laget. Tränarna skapar så starka stuntgrupper som möjligt med de som går i laget.


Varför har ni inte tryout för de som redan går i föreningen?
Vi har inte tryout för befintliga medlemmar eftersom de som redan har gått hos oss har "tryoutat" under hela den tidigare säsongen. Tränarna ser vad de kan och hur de fungerar varje träning, vilket gör att en tryout inte är nödvändigt.

Vad innebär provträning?
På en provträning får personer som anmält intresse till att börja testa att träna i ett lag. Efter träningen hörs vi av via mejl om hur det kändes för den aktiva och även hur det kändes för lagets tränare. Därefter tas ett beslut om den aktiva blir erbjuden en plats i det laget eller om ett annat lag i föreningen passar bättre.

Hur tänker ni när ni sätter träningstiderna?
Med de halltider vi får pusslar vi ihop ett schema som utgår från tränarnas förutsättningar med skola, jobb och egen träning, men vi tittar även på lagens åldrar och behov. Olika tider passar olika åldrar - en 7-åring och en 18-åring föredrar inte samma tider. Samma med redskap - en 7-åring har behov av vissa redskap och en 18-åring av andra för att kunna träna.

Vi försöker få så attraktiva träningstider från kommunen som möjligt - såsom alla idrotter i kommunen och hela Stockholm kämpar med, eftersom det råder stor hallbrist. Vi gör det bästa vi kan med det vi får.Ytterligare frågor? Du är välkommen att mejla oss: actionjarfalla@gmail.com.

© Action Athletics Idrottsförening