Frågor & svar om nästa säsong

Vad tittar ni på vid lagindelningarna?
För alla lag:
- Ålder
- Önskemål

För tävlingsförberedande lag och tävlingslag även:
- Tidigare erfarenhet av cheerleading/gymnastik
- Närvaro
- Förkunskaper

- Stuntposition
- Attityd och vilja

Varför delas tävlingslagen in efter förkunskaper?
Vi vill att tävlingslagen ska vara så jämna i nivå som möjligt, eftersom det brukar göra att de aktiva trivs bäst. Det är inte kul att känna att man ligger efter de andra i laget. Det kan också vara en säkerhetsrisk att träna på högre nivå än vad man klarar av. Föreningens tränare är utbildade inom cheerleading och har även lång erfarenhet av sporten, vilket gör att de har kompetens att göra en bra bedömning av vad varje aktiv klarar av. Tränarna vill se varje aktiv lyckas och att cheerleading ska vara lustfyllt.


Varför är de rekommenderade förkunskaperna fokuserade kring volter?
Alla moment i cheerleading är viktiga och vägs in vid lagindelningar. Volter är dock det moment där det är lättast att titta på specifika "skills", eftersom det utförs själv och inte tillsammans med andra i laget, såsom stunt. Svårast volter är dock inte alltid bäst - utan bra utförande på grundmomenten är minst lika viktigt som svårigheten.

Kan man söka in på en viss position i stunt?
Du får meddela vilken position du har varit tidigare, men det är inte garanterat att du är den positionen när du går i ett lag hos oss. Din position avgörs utifrån vilka andra som går i laget, tränarna skapar så starka stuntgrupper som möjligt med de som går i laget. Självklart tas dina tidigare erfarenheter i beaktande - men det är vanligt att byta stuntposition minst en gång under sin "cheerleadingkarriär".


Vad innebär tryout?
På en tryout får alla intresserade komma och visa sina förkunskaper samt se hur det är att träna hos oss. Efter vår tryoutperiod skickar vi ut vilket lag man blir erbjuden att börja i.

Hur tänker ni när ni sätter träningstiderna?
Med de halltider vi får pusslar vi ihop ett schema som utgår från tränarnas förutsättningar med skola, jobb och egen träning, men vi tittar även på lagens åldrar och behov. Olika tider passar olika åldrar - en 7-åring och en 18-åring föredrar inte samma tider. Vi försöker få så attraktiva träningstider från kommunen som möjligt. Vi försöker att undvika att träna fredag kväll och lördag morgon, men vi gör det bästa vi kan med det vi får tilldelat.


Ytterligare frågor? Du är välkommen att mejla oss: actionjarfalla@gmail.com.