top of page

personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 behöver alla företag, föreningar och förbund följa lagen GDPR, som handlar om hur man behandlar personuppgifter. Nedan finns information om hur vi i Action Athletics hanterar personuppgifter.

Vilka personuppgifter har vi från våra medlemmar och de som köar till oss?
- Namn
- Personnummer
- Adress
- Telefonnummer
- Mejladress
- Tidigare erfarenhet av cheerleading och gymnastik
- Allergier, specialkost, diagnoser och medicinering
- Namn på målsman (för de som är under 18 år)
- Telefonnummer till målsman (för de som är under 18 år)
- Mejladress till målsman (för de som är under 18 år)


Varför behöver vi dessa uppgifter från våra medlemmar och köande?
Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta våra medlemmar, försäkra våra medlemmar, ha information om våra medlemmar vid akut skada (om ambulans behöver tillkallas) och för att anmäla våra lag till tävlingar.

Hur ändrar jag mina uppgifter?
Du ändrar dina personuppgifter genom att mejla actionjarfalla@gmail.com med den ändring du vill göra. Du har även möjlighet att se vilka personuppgifter vi har till dig vid förfrågan.

Var lagras uppgifterna och vilka har tillgång till dem?
- Sportadmin. Används för att hålla koll på alla medlemmar och köande, göra utskick och registrera inbetalningar. Styrelsen har tillgång till alla uppgifter. Tränare och lagledare har tillgång till sitt lags uppgifter.
- IdrottOnline. Används för att ansöka om bidrag från kommunen och staten. Styrelsen har tillgång till systemet.
- Pensum. Används för att försäkra alla medlemmar. Styrelsen har tillgång till systemet.

Lämnas några personuppgifter ut till utomstående parter?
De personuppgifter vi har från våra medlemmar lämnas inte ut till några utomstående parter, förutom nödvändiga uppgifter för ambulanspersonal och vid anmälan till tävling, där tävlingsarrangören får ett utdrag från Pensum med lagmedlemmarnas namn och personnummer för att bevisa att alla är försäkrade. Vi lämnar då även ut tränarnas kontaktuppgifter.

Hur länge sparar ni tidigare medlemmars personuppgifter?
Vi har rätt att spara en tidigare medlems personuppgifter upp till 24 månader efter att medlemmen har slutat för eventuell tillbakarekrytering. Efter 24 månader raderas personuppgifterna från våra system.

Hur hanterar ni bilder och filmer på medlemmar?
Vi tar bilder och filmar på träningarna och övriga aktiviteter för att föreviga vår verksamhet och för att förbättra våra tävlings- och uppvisningsprogram. Alla medlemmar har vid anmälan till föreningen rätt att säga ja eller nej till att bilder och filmer där medlemmen kan kännas igen får publiceras på hemsida och i sociala medier. Det går självklart att ändra sig gällande bild- och filmpublicering, kontakta då actionjarfalla@gmail.com.

bottom of page