Covid-19

Just nu pågår en pandemi i samhället, vilket gör att vi i Action Athletics måste ha strikta regler kring hygien och närkontakt. Det är otroligt viktigt att alla följer de uppsatta reglerna för att undvika smitta för aktiva/tränare samt deras närstående.


Hygien

 

 • Aktiva och tränare ska tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan och efter träning, efter toalettbesök och innan de äter frukt/mat.

 • Använd gärna handsprit - men det ersätter inte att tvätta händerna.

 • Undvik att ta i ansiktet med otvättade händer.Träning
 

 • Träningarna är förlagda delvis inomhus och delvis utomhus just nu, beroende på väderlek, tid på dagen, området där hallen ligger (om det finns konstgräs eller gräsmatta + att det ska kännas tryggt), nivå på laget, vilka redskap vi kan ta med oss ut och om det finns andra omständigheter som tränarna måste beakta. Tränarna avgör i vilken omfattning träning sker utomhus, men vi uppmanar alla lag att åtminstone delvis träna utomhus. Aktiva ska alltid ha med sig kläder för att kunna träna utomhus.

 • Träningarna är anpassade så att närkontakt och trängsel undviks.

 • Föreningens tränare kommer uppmana aktiva att hålla avstånd till varandra under träningarna, men det ligger också ett ansvar hos varje individ att se till att hålla avstånd till andra i laget.

 • Träningstiderna är anpassade så att det är max två lag samtidigt i Engelska skolan och max ett lag i de mindre hallarna. Vi ser självklart till att inte vara mer än 50 personer.

 • Lagen som tränar i Engelska skolan har ett bestämt omklädningsrum för att undvika trängsel.

 • Aktiva och tränare ska lämna alla ytterkläder (skor och jacka) samt överdragskläder i omklädningsrummet. Värdesaker tas med in i hallen.

 • Aktiva ska ha med sig egen vattenflaska som är fylld hemma. De får inte dricka ur någon annans flaska eller direkt ur kranen.

 • Aktiva och tränare ska undvika kramar, high five och liknande.

 • Vi uppmanar föräldrar och syskon som väntar medan den aktiva tränar att vistas utanför hallen eller i bilen istället för i omklädningsrummet.

 • Aktiva ska inte hänga i hallen eller i omklädningsrummet i “onödan”, utan enbart under sin träning och strax före/efter.

 • Vi uppmuntrar till att gå/cykla till träningen, för de som har möjlighet.


 

Resor
 

 • Från och med 15 mars 2020 avråder Sveriges regering från resor till hela världen.

 • Om en aktiv eller tränare reser utanför Sverige måste personen vänta 14 dagar (från hemkomst) innan man får komma tillbaka till träning.
Om ditt barn känner sig sjuk eller om någon närstående är sjuk är det viktigt att ni följer de regler som finns listade nedan. Vi vill i största möjliga mån undvika att aktiva/tränare och deras närstående blir smittade av covid-19.


Om ditt barn känner sig sjuk
 

 • Aktiva ska stanna hemma från träning om de har något av följande symptom: feber, hosta, ont i halsen, andningssvårigheter, snuva eller känner sig sjuk i kroppen. Meddela frånvaro och symptom till lagets tränare via sms.

 • När man är symptomfri måste man vara hemma ytterligare 2 dygn (48 timmar) innan man får gå tillbaka till träning.

 • Meddela lagets tränare så fort symptomen uppstår, även om det är flera dagar kvar till nästa träning. Vi vill hålla reda på vilka som har symptom - ifall vi kan se något samband med att många har fått det efter en specifik träning eller liknande.


 

Om en familjemedlem/närstående blir sjuk
 

 • Aktiva ska stanna hemma från träning om de har varit i nära kontakt med någon som har covid-19 eller symptom för covid-19 (se symptom ovan). Meddela frånvaro till lagets tränare.

 • Om man är symptomfri efter 7 dagar från att den närståendes symptom uppstod och personen inte längre har symptom går det bra att komma tillbaka till träning.


 

Om ditt barn tillhör en riskgrupp
 

 • Vi avråder aktiva som tillhör en riskgrupp listad hos Folkhälsomyndigheten (lungsjukdom, hjärt- kärlsjukdom, cancer, diabetes, högt blodtryck m.m.) från att fortsätta träna den här terminen. Meddela oss i så fall.


 

Om en familjemedlem/närstående tillhör en riskgrupp
 

 • Vi ber de som har en familjemedlem/närstående i riskgrupp listad hos Folkhälsomyndigheten (lungsjukdom, hjärt- kärlsjukdom, cancer, diabetes, högt blodtryck, 70 år+ m.m.) att fundera kring fortsatt träning den här terminen, om den aktiva kommer träffa den närstående som är i riskgrupp under våren. Meddela oss i så fall.

© Action Athletics Idrottsförening