© Action Athletics Idrottsförening

Välkommen till Action Athletics hemsida! Vi är en ideell cheerleadingförening med både bredd- och tävlingsverksamhet. Vi finns i Järfälla kommun, men har ett upptagningsområde som sträcker sig till hela Stockholms län.

FÖR ATT ANMÄLA
INTRESSE TILL VÅR
KILLGRUPP STUMBLE

FÖR ATT ANMÄLA
INTRESSE TILL ETT
BREDDLAG

FÖR ATT ANMÄLA
INTRESSE TILL ETT
TÄVLINGSLAG

Läs mer om vad de olika lagtyperna innebär HÄR.